veritas-logo

Privaat akkommodasie vir Mans
Studente in Bloemfontein

Private accommodation for Male
Students in Bloemfontein

For more information on Veritas Annex, click on the buttons below.

vir meer Veritas Annex information, click die knoppies onder

Apply now to secure your place
and avoid disappointment

Bespeek nou om jou plek te bevestig en
teleurstelling te voorkom